Số nghiệm của phương trìnhcăn ((( rm(x))^4) - 2(( rm(x))^2) + 1)  = 1 - x là:


Câu 11224 Nhận biết

Số nghiệm của phương trình$\sqrt {{{\rm{x}}^4} - 2{{\rm{x}}^2} + 1}  = 1 - x$ là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Phương trình có dạng: $\sqrt {f(x)}  = g(x)$, điều kiện là $g(x) \ge 0$.

+  Khi đó: $f(x) = {g^2}(x)$, giải phương trình ta tìm được x.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.