Số nghiệm của phương trình (x^2) - 6( rm(x)) + 9 = 4căn ((x^2) - 6( rm(x)) + 6) là:


Câu 11230 Nhận biết

Số nghiệm của phương trình ${x^2} - 6{\rm{x}} + 9 = 4\sqrt {{x^2} - 6{\rm{x}} + 6} $ là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+Phương trình có dạng: ${\rm{af}}(x) + b\sqrt {f(x)}  + c = 0$ điều kiện :  \(f(x) \ge 0\)

+ Đặt $\sqrt {f(x)}  = t\,\,\,\left( {t \ge 0} \right)$ , phương trình $ \Leftrightarrow a{t^2} + bt + c = 0$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.