Số nghiệm của phương trình căn[3]((x + 24)) + căn (12 - x)  = 6là:


Câu 11231 Thông hiểu

Số nghiệm của phương trình $\sqrt[3]{{x + 24}} + \sqrt {12 - x}  = 6$là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Phương trình có dạng: $\sqrt[3]{{f(x)}} + \sqrt {g(x)}  = c$, điều kiện $g(x) \ge 0$

+ Đặt $\sqrt[3]{{f(x)}} = u,\,\,\sqrt {g(x)}  = v \Rightarrow $Hệ phương trình chứa $u$  và $v$ .

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.