Tổng bình phương các nghiệm của phương trình (2)((căn (x + 1)  + căn (3 - x) )) = 1 + căn (3 + 2( rm(x)) - (x^2)) là:


Câu 11233 Vận dụng

Tổng bình phương các nghiệm của phương trình $\dfrac{2}{{\sqrt {x + 1}  + \sqrt {3 - x} }} = 1 + \sqrt {3 + 2{\rm{x}} - {x^2}} $ là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Điều kiện: $\left\{ \begin{array}{l}x + 1 \ge 0\\3 - x \ge 0\end{array} \right.$

+ Đặt: $\sqrt {x + 1}  + \sqrt {3 - x}  = t\,\,\,\,\left( {t > 0} \right) \Rightarrow \sqrt {\left( {x + 1} \right)\left( {3 - x} \right)} $ theo $t$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.