Tổng hai nghiệm của phương trình  5căn x  + (5)((2căn x )) = 2( rm(x)) + (1)((2( rm(x)))) + 4 là:


Câu 11236 Vận dụng

Tổng hai nghiệm của phương trình  $5\sqrt x  + \dfrac{5}{{2\sqrt x }} = 2{\rm{x}} + \dfrac{1}{{2{\rm{x}}}} + 4$ là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Đặt: $\sqrt x  + \dfrac{1}{{2\sqrt x }} = t\,\,(t \ge 0) \Leftrightarrow {\left( {\sqrt x  + \dfrac{1}{{2\sqrt x }}} \right)^2} = {t^2}$ Þ Phương trình bậc $2$  ẩn $t$               

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.