Tập nghiệm của phương trình căn (3(( rm(x))^2) + 6( rm(x)) + 16)  + căn ((( rm(x))^2) + 2( rm(x)))  = 2căn ((( rm(x))^2) + 2( rm(x)) + 4) là:


Câu 11237 Thông hiểu

Tập nghiệm của phương trình $\sqrt {3{{\rm{x}}^2} + 6{\rm{x}} + 16}  + \sqrt {{{\rm{x}}^2} + 2{\rm{x}}}  = 2\sqrt {{{\rm{x}}^2} + 2{\rm{x}} + 4} $ là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Đặt $t = \sqrt {{x^2} + 2x} \,\,\,\left( {t \ge 0} \right) \Rightarrow $ Phương trình ẩn $t$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.