Tổng các nghiệm của phương trình 4(x^2) - 12x - 5căn ((4x^2) - 12x + 11)  + 15 = 0 bằng:


Câu 11239 Nhận biết

Tổng các nghiệm của phương trình $4{x^2} - 12x - 5\sqrt {{4x^2} - 12x + 11}  + 15 = 0$ bằng:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Phương trình có dạng: ${\rm{af}}(x) + b\sqrt {f(x)}  + c = 0$ điều kiện :  \(f(x) \ge 0\)

+ Đặt $\sqrt {f(x)}  = t\,\,\left( {t \ge 0} \right)$ , phương trình $ \Leftrightarrow a{t^2} + bt + c = 0$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.