Tập nghiệm của phương trình (x^2) + 3( rm(x)) + 1 = ( (x + 3) )căn ((x^2) + 1) là:


Câu 11242 Thông hiểu

Tập nghiệm của phương trình ${x^2} + 3{\rm{x}} + 1 = \left( {x + 3} \right)\sqrt {{x^2} + 1} $ là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Đặt $\sqrt {{x^2} + 1}  = u\left( {u \ge 0} \right);x + 3 = v$, đưa phương trình về dạng phương trình tích để tìm $u,v$

+ Thay giá trị $u,v$ tìm được vào phương trình ban đầu $ \Rightarrow x$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.