Số nghiệm của phương trình căn (2( rm(x)) - 1)  + (x^2) - 3( rm(x + 1 = 0)) là:


Câu 11243 Vận dụng cao

Số nghiệm của phương trình $\sqrt {2{\rm{x}} - 1}  + {x^2} - 3{\rm{x + 1 = 0}}$ là:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.