Cho phương trình 2(( rm(x))^2) + 3( rm(x)) - 14 = 2căn[3]((2(( rm(x))^2) + 3( rm(x)) - 10)) . Giả sử (x_1),(x_2)  là 2 nghiệm của phương trình. Tính giá trị biểu thức A = căn ((x_1)^2 + (x_2)^2 - 4(( rm(x))_1).(x_2))


Câu 11245 Vận dụng

Cho phương trình $2{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} - 14 = 2\sqrt[3]{{2{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} - 10}}$ . Giả sử ${x_1},{x_2}$  là 2 nghiệm của phương trình. Tính giá trị biểu thức $A = \sqrt {{x_1}^2 + {x_2}^2 - 4{{\rm{x}}_1}.{x_2}} $


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Đặt $t = \sqrt[3]{{2{{\rm{x}}^2} + 3{\rm{x}} - 10}}$ suy ra phương trình bậc $3$ với ẩn $t$

+ Tính giá trị biểu thức $A$ bằng cách sử dụng định lý Vi – et

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.