Việc làm nào sau đây là quá trình tách chất dựa theo sự khác nhau về kích thước hạt?


Câu 112504 Nhận biết

Việc làm nào sau đây là quá trình tách chất dựa theo sự khác nhau về kích thước hạt?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.