Hệ phương trình ( 2xy + (y^2) - 4x - 3y + 2 = 0 xy + 3(y^2) - 2x - 14y + 16 = 0 right. có nghiệm là :


Câu 11284 Vận dụng

Hệ phương trình $\left\{ \begin{array}{l}2xy + {y^2} - 4x - 3y + 2 = 0\\xy + 3{y^2} - 2x - 14y + 16 = 0\end{array} \right.$ có nghiệm là :


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Nhân hai vế của phương trình dưới với \(2\) và trừ vế cho vế của từng phương trình cho nhau.

- Giải phương trình thu được và tìm nghiệm.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.