Hãy nêu đầy đủ các tính chất đặc trưng cho chuyển động thẳng nhanh dần đều


Câu 11292 Thông hiểu

Hãy nêu đầy đủ các tính chất đặc trưng cho chuyển động thẳng nhanh dần đều


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...