Chọn câu sai? Chất điểm sẽ chuyển động thẳng nhanh  dần đều nếu


Câu 11293 Thông hiểu

Chọn câu sai? Chất điểm sẽ chuyển động thẳng nhanh  dần đều nếu


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.