Choose the correct answers.Our future houses will use ______energy, and they are very friendly to the environment.


Câu 112983 Vận dụng cao

Choose the correct answers.

Our future houses will use ______energy, and they are very friendly to the environment.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.