Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động thì:


Câu 11302 Thông hiểu

Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động thì:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.