Cho 4 đồ thị sau. Đồ thị biểu diễn đúng sự phụ thuộc của công suất tỏa nhiệt trên một vật dẫn kim loại vào hiệu điện thế ở hai đầu vật dẫn là:


Câu 113031 Vận dụng

Cho 4 đồ thị sau. Đồ thị biểu diễn đúng sự phụ thuộc của công suất tỏa nhiệt trên một vật dẫn kim loại vào hiệu điện thế ở hai đầu vật dẫn là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Công thức tính công suất tỏa nhiệt: \(P = U.I = {I^2}R = \frac{{{U^2}}}{R}\)

+ Hàm bậc nhất có dạng: \(y = a.x + b\)  (a,b là hằng số)

+ Hàm bậc hai có dạng: \(y = a.{x^2} + bx + c\)  (a,b,c là hằng số)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.