Đặc điểm nào sau đây sai với chuyển động thẳng nhanh dần đều?


Câu 11308 Thông hiểu

Đặc điểm nào sau đây sai với chuyển động thẳng nhanh dần đều?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.