Chọn đáp án sai? Chất điểm chuyển động thẳng theo một chiều với gia tốc (a = 4m/(s^2) ) có nghĩa là:


Câu 11311 Thông hiểu

Chọn đáp án sai? Chất điểm chuyển động thẳng theo một chiều với gia tốc \(a = 4m/{s^2}\) có nghĩa là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức phương trình vận tốc: \(v = {v_0} + at\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.