Phương trình chuyển động của một vật trên một đường thẳng có dạng (x = 2(t^2) + 10t + 100(m;s) ).Thông tin nào sau đây là đúng?


Câu 11314 Thông hiểu

Phương trình chuyển động của một vật trên một đường thẳng có dạng \(x = 2{t^2} + 10t + 100(m;s)\).Thông tin nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Đọc phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều: \(x = {x_0} + {v_0}t + \frac{1}{2}a{t^2}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.