Một đèn điện tử có 2 cực (coi như phẳng) cách nhau (10mm ) Hiệu điện thế giữa hai cực là (200V ). Bỏ qua vận tốc của electron tại catot. Tính: a) Động năng và vận tốc của các electron tại anot. b) Lực tác dụng lên electron khi nó di chuyển từ catot đến anot. c) Thời gian electron di chuyển đến anot. d) Trong thời gian (20s ) có  (1,(25.10^(18)) ) electron đến được anot. Tính cường độ dòng điện trong mạch đèn.


Câu 113152 Vận dụng cao

Một đèn điện tử có 2 cực (coi như phẳng) cách nhau \(10mm\) Hiệu điện thế giữa hai cực là \(200V\). Bỏ qua vận tốc của electron tại catot. Tính:

a) Động năng và vận tốc của các electron tại anot.

b) Lực tác dụng lên electron khi nó di chuyển từ catot đến anot.

c) Thời gian electron di chuyển đến anot.

d) Trong thời gian \(20s\) có \(1,{25.10^{18}}\) electron đến được anot. Tính cường độ dòng điện trong mạch đèn.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Định lí biến thiên động năng: \(A = \Delta {W_d}\)

Công của lực điện: \(A = qEd = qU\)

Lực điện: \({F_d} = \left| q \right|E\)

Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường: \(U = Ed \Rightarrow E = \frac{U}{d}\)

Công thức tính quãng đường vật chuyển động: \(s = \frac{1}{2}a{t^2}\)

Cường độ dòng điện: \(I = \frac{q}{t} = \frac{{N.\left| e \right|}}{t}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.