Phương trình chuyển động của một vật trên một đường thẳng có dạng (x = 4(t^2) - 3t + 7(m;s) ). Điều nào sau đây là sai?


Câu 11317 Thông hiểu

Phương trình chuyển động của một vật trên một đường thẳng có dạng \(x = 4{t^2} - 3t + 7(m;s)\). Điều nào sau đây là sai?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Đọc phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều: \(x = {x_0} + {v_0}t + \frac{1}{2}a{t^2}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.