Đồ thị v - t nào sau đây là đồ thị trong đó a > 0


Câu 11323 Thông hiểu

Đồ thị v - t nào sau đây là đồ thị trong đó a > 0


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.