Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình (x + 5 > 0 )?


Câu 11351 Nhận biết

Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình \(x + 5 > 0\)?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Giải bất phương trình \(x + 5 > 0\).

- Giải mỗi bất phương trình ở các đáp án, so sannhs tập nghiệm và kết luận.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.