Chất nào sau đây chiếm khoảng 0,03 % thể tích không khí?


Câu 113967 Nhận biết

Chất nào sau đây chiếm khoảng 0,03 % thể tích không khí?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.