Hoạt động nông nghiệp nào sau đây không làm ô nhiễm môi trường không khí?


Câu 113983 Nhận biết

Hoạt động nông nghiệp nào sau đây không làm ô nhiễm môi trường không khí?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào hiểu biết của bản thân, tìm hiểu trên sách báo, mạng internet.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.