Tập nghiệm của bất phương trình ( (2x + 8) )( (1 - x) ) > 0 có dạng ( (a;b) ). Khi đó b - a bằng


Câu 11412 Thông hiểu

Tập nghiệm của bất phương trình $\left( {2x + 8} \right)\left( {1 - x} \right) > 0$ có dạng $\left( {a;b} \right).$ Khi đó $b - a$ bằng


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Tìm nghiệm của mỗi nhị thức bậc nhất xuất hiện trong vế trái của bất phương trình.

- Xét dấu các nhị thức bậc nhất đó và suy ra tập nghiệm \(\left( {a;b} \right)\).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.