Cho đồ thị v - t của hai ôtô như hình vẽ: Giao điểm của đồ thị cho biết:


Câu 11427 Thông hiểu

Cho đồ thị v - t của hai ôtô như hình vẽ:

Giao điểm của đồ thị cho biết:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...