Cho chất xúc tác MnO2 vào 100 ml dung dịch H2O2, sau 60 giây thu được 33,6 ml khí O2 (ở đktc). Tốc độ trung bình của phản ứng (tính theo H2O2) trong 60 giây là


Câu 11446 Vận dụng

Cho chất xúc tác MnO2 vào 100 ml dung dịch H2O2, sau 60 giây thu được 33,6 ml khí O2 (ở đktc). Tốc độ trung bình của phản ứng (tính theo H2O2) trong 60 giây là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+)${n_{{H_2}{O_2}}}$ phản ứng =  $2{n_{{O_2}}}$

+) Lượng H2O2 phản ứng này chính là lượng H2O2 biến đổi trong 60 giây  

+) Áp dụng CT:   $\overline v = \,\,\frac{{\Delta C}}{{\Delta t}}$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.