Cho phản ứng: 2SO2 + O2 overset () <=ftrightarrows  2SO3. Biết thể tích bình phản ứng không đổi. Tốc độ phản ứng tăng lên 4 lần khi


Câu 11448 Vận dụng

Cho phản ứng: 2SO2 + O2 $\overset {} \leftrightarrows $ 2SO3. Biết thể tích bình phản ứng không đổi. Tốc độ phản ứng tăng lên 4 lần khi


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Công thức tính tốc độ phản ứng theo k: v = k[SO2]2[O2]

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.