Phản ứng trong bình kín giữa các phân tử khí xảy ra theo phương trình:                                       A2 + 2B → 2AB Tốc độ của phản ứng thay đổi như thế nào khi áp suất của A2 tăng lên 6 lần?


Câu 11451 Vận dụng

Phản ứng trong bình kín giữa các phân tử khí xảy ra theo phương trình:

                                      A2 + 2B → 2AB

Tốc độ của phản ứng thay đổi như thế nào khi áp suất của A2 tăng lên 6 lần?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Công thức tính tốc độ phản ứng theo k:  ${v_1} = k\left[ {{A_2}} \right]{\left( {\left[ B \right]} \right)^2}$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.