Một vật rơi không vận tốc đầu từ độ cao (80m ) xuống đất. Lấy (g = 10m/(s^2) )   


Một vật rơi không vận tốc đầu từ độ cao \(80m\) xuống đất. Lấy \(g = 10m/{s^2}\)   

Câu 11463 Vận dụng

Thời gian rơi khi vật chạm đất là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Áp dụng biểu thức : \(y = {y_0} + \frac{1}{2}g{t^2}\)

Xem lời giải


Một vật rơi không vận tốc đầu từ độ cao \(80m\) xuống đất. Lấy \(g = 10m/{s^2}\)   

Câu 11462 Vận dụng

Tính quãng đường vật rơi trong 0,5s đầu tiên?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Thay t vào biểu thức: \(y = {y_0} + \frac{1}{2}g{t^2}\)

Xem lời giải

...