Để tổng hợp tinh bột, vi khuẩn và tảo cần hợp chất mở đầu là:


Câu 11505 Thông hiểu

Để tổng hợp tinh bột, vi khuẩn và tảo cần hợp chất mở đầu là:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.