Trong quá trình sinh tổng hợp, prôtêin được tổng hợp bằng cách


Câu 11507 Nhận biết

Trong quá trình sinh tổng hợp, prôtêin được tổng hợp bằng cách


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.