Cho các ứng dụng sau 1. Sản xuất sinh khối (prôtêin đơn bào) 2. Làm rượu, tương cà, dưa muối 3. Sản xuất các chế phẩm sinh học (chất xúc tác sinh học, gôm,…) 4. Sản xuất axit amin Những ứng dụng từ quá trình tổng hợp của vi sinh vật là:


Câu 11508 Thông hiểu

Cho các ứng dụng sau

1. Sản xuất sinh khối (prôtêin đơn bào)

2. Làm rượu, tương cà, dưa muối

3. Sản xuất các chế phẩm sinh học (chất xúc tác sinh học, gôm,…)

4. Sản xuất axit amin

Những ứng dụng từ quá trình tổng hợp của vi sinh vật là:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.