Hoạt động nào sau đây là ứng dụng của quá trình phân giải ở vi sinh vật


Câu 11514 Thông hiểu

Hoạt động nào sau đây là ứng dụng của quá trình phân giải ở vi sinh vật


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.