Việc sản xuất tương chủ yếu dựa vào 2 loại enzim là


Câu 11517 Vận dụng

Việc sản xuất tương chủ yếu dựa vào 2 loại enzim là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Việc sản xuất tương chủ yếu sử dụng nguyên liệu hạt thực vật như ngô, đậu, gạo

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.