Nhận định nào KHÔNG ĐÚNG trong các nhận định sau?


Câu 11518 Thông hiểu

Nhận định nào KHÔNG ĐÚNG trong các nhận định sau?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.