Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?


Câu 11519 Nhận biết

Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng định nghĩa bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

Bất phương trình bậc nhất có dạng \(ax + by + c < 0\left( { > 0; \le 0; \ge 0} \right)\) với \({a^2} + {b^2} > 0\).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.