Miền nghiệm của bất phương trình ( - x + 2 + 2( (y - 2) ) < 2( (1 - x) ) ) không chứa điểm:


Câu 11521 Nhận biết

Miền nghiệm của bất phương trình \( - x + 2 + 2\left( {y - 2} \right) < 2\left( {1 - x} \right)\) không chứa điểm:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Thu gọn bất phương trình và thay lần lượt tọa độ các điểm vào tìm điểm thỏa mãn

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.