Cho bất phương trình ( - 2x + căn 3 y + căn 2 <= 0 ) có tập nghiệm là (S ). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?


Câu 11522 Thông hiểu

Cho bất phương trình\( - 2x + \sqrt 3 y + \sqrt 2 \le 0\) có tập nghiệm là \(S\). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Thay lần lượt các tọa độ của mỗi điểm vào bất phương trình và kiểm ta tính đúng sai của các đáp án.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.