Miền nghiệm (phần không bị gạch) của bất phương trình (3x - 2y >  - 6 ) là


Câu 11524 Vận dụng

Miền nghiệm (phần không bị gạch) của bất phương trình \(3x - 2y >  - 6\) là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Vẽ đường thẳng \(\left( d \right):3x - 2y =  - 6.\)

- Kiểm tra điểm \(\left( {0;0} \right)\) có thuộc miền nghiệm hay không và biểu diễn miền nghiệm.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.