Trong chuyển thẳng chậm dần đều thì hợp lực tác dụng vào vật:


Câu 115968 Thông hiểu

Trong chuyển thẳng chậm dần đều thì hợp lực tác dụng vào vật:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng lí thuyết của chuyển động thẳng biến đổi đều và nội dung của định luật I Niuton.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.