Lan tìm hiểu về thức ăn sáng nay của các bạn trong lớp và thu được kết quả như sau: Dữ liệu nào sau đây không là số liệu?


Câu 116306 Nhận biết

Lan tìm hiểu về thức ăn sáng nay của các bạn trong lớp và thu được kết quả như sau:

Dữ liệu nào sau đây không là số liệu?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Số liệu là các số.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.