Quan sát bảng điều tra số lượng con vật nuôi ở nhà của học sinh tổ 4 lớp 6A dưới đây.

Quan sát bảng điều tra số lượng con vật nuôi ở nhà của học sinh tổ 4 lớp 6A dưới đây.


Câu 116364 Nhận biết

Có bao nhiêu học sinh không nuôi con vật nào?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào bảng để nhận xét về số học sinh không nuôi con vật nào.

Xem lời giải


Câu 116363 Nhận biết

Có bao nhiêu loại con vật được nuôi?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào bảng để nhận xét về số loại con vật được nuôi.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.