Giá trị lớn nhất của 6(cos ^2)x + 6sin x-2  là:


Câu 11648 Vận dụng cao

Giá trị lớn nhất của $6{\cos ^2}x + 6\sin x-2$  là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Biến đổi biểu thức về biểu thức chỉ chứa \(\sin x\).

- Đánh giá biểu thức thu được và kết luận GTLN

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.