Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen ((Aa))((Bd))((bD)) xảy ra hoán vị với tần số 25%. Tỉ lệ phần trăm các loại giao tử hoán vị được tạo ra là


Câu 1166 Vận dụng

Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen ${\text{Aa}}\frac{{Bd}}{{bD}}$ xảy ra hoán vị với tần số 25%. Tỉ lệ phần trăm các loại giao tử hoán vị được tạo ra là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

  • Tỉ lệ giao tử  nhóm gen hoán vị = tần số hoán vị / 2
  • Tính tỉ lệ giao tử = tỉ lệ giao tử nhóm gen hoán vị x tỉ lệ nhóm gen phân li độc lập.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.