Hãy chọn định nghĩa đúng trong các định nghĩa sau:


Câu 117 Nhận biết

Hãy chọn định nghĩa đúng trong các định nghĩa sau:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...