Hoàn thành nội dung sau : “Trong hợp chất cộng hoá trị, hoá trị của một nguyên tố được xác định bằng ............ mà nguyên tử của nguyên tố đó tạo ra được với các nguyên tử khác trong phân tử”.


Câu 11708 Thông hiểu

Hoàn thành nội dung sau : “Trong hợp chất cộng hoá trị, hoá trị của một nguyên tố được xác định bằng ............ mà nguyên tử của nguyên tố đó tạo ra được với các nguyên tử khác trong phân tử”.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.