Một vật nhỏ khối lượng 1 kg bắt đầu chuyển động thẳng, nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên. Sau (10s ) vật đạt vận tốc (5m/s ). a) Tính gia tốc chuyển động của vật b) Tính độ lớn động lượng của vật sau (15s ) kể từ khi bắt đầu chuyển động. Biết vật vẫn giữ gia tốc chuyển động như trên.


Câu 117330 Vận dụng

Một vật nhỏ khối lượng 1 kg bắt đầu chuyển động thẳng, nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên. Sau \(10s\) vật đạt vận tốc \(5m/s\).

a) Tính gia tốc chuyển động của vật

b) Tính độ lớn động lượng của vật sau \(15s\) kể từ khi bắt đầu chuyển động. Biết vật vẫn giữ gia tốc chuyển động như trên.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng các công thức: \(\left\{ \begin{array}{l}a = \dfrac{{\Delta v}}{{\Delta t}}\\v = {v_0} + at\\\overrightarrow p  = m.\overrightarrow v \end{array} \right.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.